• REMONTY
 • PRODUKCJA
 • REMONTY
 • PRODUKCJA
 • REMONTY
 • PRODUKCJA

Witamy

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. funkcjonują od 1959r na rynku produkcji i remontów sprzętu na potrzeby Sił Zbrojnych, zarówno krajowych, jaki zagranicznych. Posiadają status przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Państwa. Są partnerem handlowym i kooperacyjnym firm cywilnych oraz przedsiębiorstw handlu zagranicznego.

Długoletnie doświadczenie oraz duże możliwości wynikające z posiadania własnego biura technologiczno-konstrukcyjnego a także wyspecjalizowanej kadry pracowniczej umożliwia nam realizację indywidualnych zamówień. Naszym celem jest jakość i nieustanne dążenie do pozyskania zaufania i satysfakcji Klienta. Dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą: remontów, modernizacji, produktów i usług.

Aktualności

23 grudnia 2015 r. w budynku hali produkcyjnej odbyło się spotkanie wigilijne Zarządu Spółki z pracownikami. Podczas spotkania Prezes Zarządu wyraził uznanie wkładu pracy wszystkim pracownikom za końcowy sukces 2015 r. W ramach podziękowania za pracę Zarząd zdecydował o przyznaniu wyróżnień pracowniczych i dokonał wyboru pracowników roku.

Pracownicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami oraz nagrody pieniężne będące wyrazem uznania dla ich zaangażowania w pracę zakładu.

Zarząd Spółki złożył świąteczne życzenia pracownikom i podzielił się z nimi opłatkiem, po czym zaprosił na wigilijny poczęstunek.
W listopadzie oraz grudniu 2015 r Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie w ramach zajęć praktycznych gościły studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

W zajęciach uczestniczyli studenci Katedry Logistyki 3 i 5 semestru, w ramach przedmiotów: Logistyka przedsiębiorstw oraz  Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Zajęcia odbywały się przy udziale wykładowców Katedry Logistyki WBNiL dr. inż. Czesława WOJDATA oraz ppłk. mgr. Dariusza GÓRCZYŃSKIEGO.

Studenci uczestniczyli w zajęciach w następujących komórkach organizacyjnych Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie:

 • Dział Marketingu,
 • Dział Jakości,
 • Dział Logistyki,
 • Sekcja Planowania Produkcji,
 • Sekcja Zaopatrzenia,
 • Sekcja Transportu,
 • Sekcja Magazynów.

W poszczególnych działach i sekcjach studenci zostali zapoznani z metodami kontrolno-pomiarowymi, wsparciem informatycznym stosowanym w poszczególnych komórkach organizacyjnych zakładu oraz infrastrukturą produkcyjno-magazynową. Studenci 5 semestru mogli przyglądać się wykonywaniu czynności kontrolnych, projektowych oraz innych charakterystycznych dla danego działu zakładu.

Więcej informacji na stronach WSOSP


17 grudnia 2015 r. w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. odbyło się wigilijne spotkanie Zarządu Spółki z jej byłymi Prezesami.

Udział w spotkaniu wzięli następujący Dyrektorzy: Pan Jerzy Zydek (Dyrektor WZInż w latach 1978-1981), Pan Czesław Kosiński (Dyrektor WZInż w latach 1981-1994), Pan Jan Gędek (Prezes WZInż w latach 2008-2010). Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Pan Sławomir Chomżyński (Dyrektor Techniczny), Pani Regina Włoszczak (Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy), Pani Agnieszka Ziółkowska (Kierownik Działu Obsługi Spółki), Pani Anna Tajer (Główny Specjalista ds. Kadr i Płac) oraz przedstawiciele związków zawodowych – Pan Artur Wolniarczyk i Pan Adam Hawrylak.

Na spotkaniu omówiono kwestię powstania mini monografii prezentującej historię Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. oraz przeprowadzono rozmowy z byłymi Dyrektorami dot. historii zakładu.

10 grudnia 2015 r. w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu z pracownikami zakładu oraz pracownikami, którzy w roku 2015 przeszli na emeryturę. Prezes Spółki Pan Bernard Ściechowski jako wyraz uznania i podziękowania za pracę w zakładzie wręczył wszystkim Jubilatom pamiątkowe dyplomy mające upamiętniać przepracowany czas.

8 grudnia 2015 r. w ramach szkolenia Leinman Manufacturing, pracownicy Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. zwiedzili Izbę Pamięci w Sieciechowie.

Podczas wizyty pracownicy Spółki zapoznali się z z historią Sieciechowa i ziemi sieciechowskiej od prehistorii (narzędzia krzemienne i ceramika) do czasów najnowszych, – z działalnością miejscowej ludności w strukturach ZWZ-AK, podczas II wojny światowej i szlakiem bojowym oddziałów partyzanckich podczas akcji „Burza”, – z przedmiotami i narzędziami wykorzystywanymi w dawnych czasach przez ludność wiejską, m.in.: – wozem drabiniastym, – warsztatem tkackim oraz innymi narzędziami służącymi do obróbki lnu i konopi, – warsztatem szewskim, – z pasieką i pracą pszczelarza.Lista wszystkich aktualności


Media

Należymy do grupy PGZ

Grupa PGZ

Miasto Dęblin

Miasto Dęblin