Most czołgowy BLG-67M

W procesie modernizacji wykonujemy:

adaptację podwozia bazowego, nowe urządzenie do układania przęsła mostu, nową belkę wsporczą, adaptację instalacji hydraulicznej, adaptację instalacji elektrycznej (...)

Remont i modernizacja silników

Wykonujemy:

modernizację rozruchu benzynowego P-23V na rozrusznik elektryczny, modernizację instalacji zasilania silnika na 24 V, instalowanie elektrycznego układu podgrzewania(...)

Samochody specjalne

Wykonujemy:

remonty podwozi, remonty silników, remonty poszczególnych zespołów i podzespołów zapewniających resurs do następnej zaplanowanej naprawy (...)

WZINŻ
WZINŻ
WZINŻ
Pobierz PDF

Most czołgowy BLG-67M przeznaczony jest do pokonywania przeszkód terenowych: rzek, strumieni, kanałów, wąwozów, rowów przeciwczołgowych, lejów po wybuchach pocisków, stoków i skarp o szerokości:

 

- do 19 m z użyciem 1 przęsła nośność do 50T
- do 36 m z użyciem 2 przęseł nośność do 40T
- do 52 m z użyciem 3 przęseł nośność do 40T

 

przez pieszych, pojazdy kołowe i gąsiennicowe. Pojazdem bazowym przęsła mostu BLG jest czołg np.: T-55 lub T-72

 

Wymiary gabarytowe
długość mostu z przęsłem na podwoziu 10 700 mm

długość mostu z przęsłem rozłożonym

w poziomie

29 370 mm
wysokość mostu
szerokość mostu BLG-47 3 350 mm
BLG-67M 3 270 mm
BLG-67M2 3 470 mm
Nośność mostu 50T
Zdolności trakcyjne:
największy kąt wzniesienia do 30
największy kąt pochylenia poprzecznego do 17
pokonywanie rowu do 2,70 m
pokonywanie ściany poziomej do 0,80 m
pokonywanie brodu do 1,40 m
prędkość jazdy po drogach utwardzonych 50 km/h